Annuleringsbeleid

Artikel 1 - Wijziging van de overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verkoper stelt koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht verkoper koper hierover vooraf schriftelijk in.

Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft verkoper daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.

In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan verkoper geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.


Artikel 2 - Annuleringsbeleid evenementen

Deelname aan ceremonies, cursussen, sessies, cursussen en/of retreats zijn definitief als het volledige bedrag is betaald en je een bevestiging krijgt via de mail.

U kunt kosteloos annuleren/verplaatsen tot ten minste 3 dagen/72 uur vóór uw geplande afspraak.

Als u binnen 24 uur uw afspraak annuleert, brengen wij de volledige prijs van het evenement in rekening. Ook als u niet komt opdagen, brengen wij de volledige behandelprijs van de evenementprijs in rekening. Dit geldt ook voor corona gerelateerde klachten en als u noodgedwongen in quarantaine moet gaan. U kunt altijd iemand anders in uw plaats laten komen. Op het moment dat u een afspraak maakt, blokkeren wij namelijk dit tijdstip voor u in de agenda van de locatie en catering. Zij staan namelijk allen klaar voor u.

Overzicht van teruggave

- Tot 72 uur vóór aanvang: 100% terugbetaling of verplaatsing

- Tot 48 uur vóór aanvang krijg je 50% van het betaalde bedrag terug in vouchervorm, deze kun je dan inleveren voor een volgende evenement

- Tot 24 uur vóór aanvang of no show = zero refund.

 

Privé sessies
Reservering van een 1:1 ceremonie of coachingsessie is definitief als het volledige bedrag is betaald via iDeal/Bancontact en je een bevestiging krijgt via de mail. U bent zelf verantwoordelijk om binnen 90 dagen na betaling uw afspraak te plannen, daarna zal de reservering komen te vervallen.

 

Artikel 3 – Herroepingsrecht 

De consument krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de consument is ontvangen. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten volgens zijn specificaties op maat zijn gemaakt of slechts kort houdbaar zijn.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele verzendverpakking aan verkoper retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Herroepingsrecht geldt zo ook voor de afname van diensten. De consument krijgt het recht om na bevestiging van de bestelling binnen 14 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de consument is betaald.